dijous, 26 de novembre de 2020

Catorzena sessió de determinació de l'ERB per videoconferència


L'Equip de Recerca Botànica del Centre Excursionista de Catalunya ha celebrat la catorzena sessió de determinació de plantes.

Gràcies als mitjans telemàtics ens hem pogut reunir dotze integrants de l'ERB des de diferents llocs del país: Barcelona, Vilafranca del Penedès, Santa Coloma de Cervelló, Valldoreix, Viladecans, Sant Cugat del Vallès, Sant Joan Despí i Sant Boi de Llobregat.

La sessió de determinació es va concentrar en l’estudi de sis làmines: tres amb fotografies de la planta i tres amb imatges de mostres premsades. En aquesta ocasió, havia plantes de la terra baixa, de la muntanya mitjana i de l’alta muntanya. Prèviament, els membres de l'ERB havien estudiat personalment cadascuna de les làmines. Durant la videoconferència es van comentar les particularitats generals de cada planta per esbrinar la família botànica i les característiques particulars que ens indiquen de quina espècie es tractava. 

El jusquíam blanc (Hyoscyamus albus)

 

La falguera mascle (Dryopteris filix-mas)


Totes les làmines que hem treballat durant les catorze sessions de determinació es poden consultar aquí.


[Text: Valentí González; fotos: Valentí González i Josep Nuet Badia]

divendres, 20 de novembre de 2020

Nova reunió de l’ERB per videoconferència


L’Equip de Recerca Botànica del Centre Excursionista de Catalunya s’ha tornat a reunir, com cada dijous, per videoconferència. En aquesta ocasió, ens hem trobat telemàticament un total de 12 companys des de diferents indrets: Barcelona, Vilafranca del Penedès, Santa Coloma de Cervelló, Valldoreix, Sant Boi de Llobregat, Viladecans, Badalona i Sant Joan Despí.

La sessió d’ahir consistí en la comparació de dos grups d’inventaris fitosociològics fets durant les nostres sortides de recerca. Els dos grups corresponien a alzinars però un fet a Collserola (el Vallès Oriental) i l’altre fet al bosc de Can Ramis de Marata (el Vallès Occidental).

El dos grups d’alzinars, tot i haver estat classificats en el seu dia dins de la comunitat Viburno-Querceteum ilicis, presenten unes diferències en la seva composició florística que van centrar els comentaris i les possibles hipòtesis que podrien explicar aquest fet. Les diferències són que al bosc de Can Ramis falten algunes espècies termòfiles típiques dels alzinars: Viburnum tinus, Rhamnus alaternus i Pistacia lentiscus.
 
 
Alzinar de Collserola [Foto: Valentí González, 15/12/2018]
 
Alzinar de Marata [Foto: Valentí González, 11/11/2018]

 
Tot i no tenir dades suficients com per assegurar cap explicació, es va parlar que la diferent topografia dels dos indrets, les inversions tèrmiques de la plana del Vallès Occidental i, sobretot, l’aprofitament humà del bosc de Can Ramis podrien ser les causes principals.

Els articles derivats de les sortides fetes al bosc de Can Ramis i a Collserola es poden consultar al volum 3 de Miconia – Revista botànica catalana independent.
 
[Text i fotos: Valentí González]

divendres, 13 de novembre de 2020

L'ERB fa la tretzena sessió de determinació de plantes per videoconferència


L'Equip de Recerca Botànica del Centre Excursionista de Catalunya celebrà ahir la tretzena sessió de determinació de plantes.
 
En aquesta ocasió ens vam reunir dotze integrants de l'ERB des de diferents llocs: Barcelona, Badalona, Vilafranca del Penedès, Santa Coloma de Cervelló, Valldoreix, Viladecans, Sant Joan Despí i Sant Boi de Llobregat.
 
Com sempre, la sessió consistí en comentar les característiques de sis làmines: tres amb fotografies de parts de la planta i tres amb imatges de mostres premsades. Prèviament, els membres de l'ERB havien estudiat personalment cadascuna de les làmines. Durant la videoconferència es van comentar les particularitats de cada planta per poder determinar de quina família botànica i de quina espècie es tractava.
 
Totes les làmines que hem treballat durant les tretze sessions de determinació es poden consultar aquí.
 
Per a la setmana vinent farem una sessió diferent. Comentarem una sèrie d'inventaris fitosociològics d'alzinars que vam fer, anys enrere, al bosc de Marata (Les Franqueses del Vallès) i a Collserola. La intenció es veure les característiques de cada alzinar i poder comparar-los.
 
[Text: Valentí González; fotos: Valentí González i Josep Nuet Badia]

divendres, 6 de novembre de 2020

Dotzena sessió de determinació per videoconferència


Aquest dijous passat, els membres de l'Equip de Recerca Botànica del Centre Excursionista de Catalunya vam celebrar la dotzena sessió de determinació per videoconferència. 
 
En aquesta ocasió ens vam reunir 11 companys de l'ERB des de Barcelona, Viladecans, Santa Coloma de Cervelló, Vilafranca del Penedès, Badalona, Sant Joan Despí i Sant Boi de Llobregat.
 
 
Morró negre (Veronica hederifolia)
[Foto: Valentí González]


Pota de lleó (Alchemilla flabellata)
[Foto: Josep Nuet Badia]
 

 
Vam analitzar i determinar sis imatges que, prèviament, havien estat estudiades per cada un dels participants. Al final de la sessió es van proposar alguns temes, que anirem treballant per desenvolupar durant les properes sessions telemàtiques.
 
Si voleu consultar les làmines que hem anat determinant durant totes aquestes sessions, heu de clicar aquí.


[Text: Valentí González; fotos: Valentí González i Josep Nuet Badia]

divendres, 30 d’octubre de 2020

Onzena sessió de determinació per videoconferència


Ahir vam celebrar l'onzena sessió de determinació per videoconferència. En aquesta ocasió ens vam reunir 13 companys de l'Equip de Recerca Botànica del Centre Excursionista de Catalunya des de diferents llocs: Barcelona, Viladecans, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant Joan Despí, Valldoreix, Vilafranca del Penedès i Badalona.
 
Com sempre, prèviament s'havien enviat 6 làmines amb 6 imatges de plantes. Tres d'elles eren fotografies i les altres tres eren mostres herboritzades. D'aquesta manera, abans de la sessió de determinació, les làmines es podien estudiar, veure els detalls de cada exemplar i intentar determinar-lo amb els llibres de claus i amb els recursos digitals que ens proporciona internet.
 
Gavó menut (Ononis minutissima)
[foto: Valentí González]


Erísim de flor gran
(Erysimum grandiflorum)
[foto: Josep Nuet Badia]

 
Durant la sessió telemàtica vam revisar les imatges, vam veure les característiques importants per a la seva determinació i vam concretar de quina espècie es tractava.
 
El conjunt de làmines que hem estudiat durant aquestes onze sessions telemàtiques de determinació es poden consultar aquí.


Text: Valentí González; fotos: Valentí González i Josep Nuet Badia

divendres, 23 d’octubre de 2020

Desena sessió de determinació de l'ERB per videoconferència


Aquest dijous passat l'Equip de Recerca Botànica del Centre Excursionista de Catalunya va celebrar la desena sessió de determinació de plantes per videoconferència. Ja són un total de 60 espècies estudiades, comentades i determinades al llarg d'aquestes sessions.

En aquesta ocasió ens hem reunit companys de Barcelona, Viladecans, Sant Boi de Llobregat, Vilafranca del Penedès, Santa Coloma de Cervelló, Sant Joan Despí, Badalona i Valldoreix.

Les sis làmines que hem treballat aquesta setmana, com sempre tres fotografies i tres mostres herboritzades, ocupaven un ampli espai ecològic, hi havia alguna de ran de mar i d'altres d'alta muntanya. Ja estem preparant les sis que estudiarem per a la sessió de la setmana vinent.
 
L'aristolòquia llarga
(Aristolochia longa ssp. paucinervis)


L'àster català
(Aster willkommii ssp. catalaunicus)


Totes les làmines que hem treballat durant aquestes deu sessions es poden consultar aquí.

[Text: Valentí González; fotos: Valentí González i Josep Nuet]

 

divendres, 16 d’octubre de 2020

9a sessió de determinació de plantes per videoconferència


Aquest dijous passat vàrem fer la novena sessió telemàtica de determinació de plantes. En aquesta ocasió, ens hem reunit dotze membres de l'Equip de Recerca Botànica del Centre Excursionista de Catalunya des de diferents llocs: Barcelona, Viladecans, Sant Boi de Llobregat, Sant Joan Despí, Valldoreix, Vilafranca del Penedès, Badalona i, fins i tot, dues persones des de Palau de Cerdanya, que estaven fent una estada en un càmping. 

Com sempre, prèviament, s'havien enviat 6 làmines amb les imatges de les plantes per correu electrònic a tots els participants perquè treballessin personalment a casa seva. En la videoconferència es van resoldre els dubtes, es van comentar les particularitats de cada una de les espècies i es van confirmar les determinacions. 
 
La cosconilla (Reichardia picroides)

L'escanyagats (Tragus racemosus)
 
Totes les làmines que hem treballat durant aquestes nou sessions es poden consultar aquí

[Text: Valentí González; fotos: Valentí González i Josep Nuet Badia]