dimarts, 15 d’octubre del 2019

El CEC rebutja la sentència contra els polítics electes i líders d’entitats socials


En saber-se la sentència, el Centre Excursionista de Catalunya ha enviat una nota i ha signat un manifest amb centenars d'entitats d'acció social rebutjant la sentència. 

«Des del CEC ens sumem a la indignació general per una sentència que qüestiona drets fonamentals i manté a la presó polítics electes i líders d’entitats socials per accions polítiques no violentes.
Com a entitat al servei del país, volem contribuir a reforçar la cohesió i la convivència des de la fermesa en les reivindicacions dels drets democràtics i les llibertats.»L'Equip de Recerca Botànica se suma a aquest rebuig i denuncia les conseqüències greus que aquesta sentència té sobre els drets de manifestació, d'expressió, de lliure associació i de dissidència política.
Com a signe de rebuig, el dijous dia 17 d'octubre farà vaga.

dilluns, 14 d’octubre del 2019

Sortida de treball de camp al turó del Clascar (Osona)


El passat diumenge dia 13 vàrem fer la primera sortida de treball, corresponent al curs 2019-2020, de l'Equip de Recerca Botànica del Centre Excursionista de Catalunya. En aquesta primera sortida, i continuant amb el projecte FitoCat, vam visitar el turó del Clascar, al municipi de Malla, a la comarca d'Osona. 


Els participants en la sortida de treball sota la Creu del Clascar.

El Clascar, amb 644 m d’altitud, és el turó més alt del municipi, el qual està situat en plena Plana de Vic. És un turó amb uns vessants amb forts pendents, formats per margues de l’Eocè. El vessant solell és aixaragallat i, en gran part, nu de vegetació. En canvi el vessant obac és força boscós. El cim és un pla de materials gresosos i de gran extensió.


A la base del turó es troba l'església romànica de Sant Vicenç de Malla.
La seva construcció data del segle XI.

Durant la jornada de treball vàrem estudiar tres punts concrets del turó: un sector del solell, un altre de l'obaga i el cim. 


El grup estudiant la flora que vivia a la base dels
vessants aixaragallats orientats al sud.
Spiranthes spiralis és una orquídia que floreix
a la tardor i que es caracteritza per l'espiral
que fan les seves flors en la inflorescència.

Al solell vam estudiar una brolla que es feia sobretot a la base dels vessants on vam observar plantes força interessants com ara el ruac (Ononis tridentata), que és una planta indicadora de sòls guixosos. El vessant obac del turó és un sector molt forestal on domina una roureda de roure martinenc amb un sotabosc que havia estat estassat i que en molts llocs s'havia cobert de bardissa. El cim del turó és un ampli pla, una mica inclinat cap a l'oest, en el que una gran part de la seva superfície es fa servir com a conreu d'userda o alfals i una altra part es conserva com un erm on es desenvolupa un prat sec en el que viuen algunes plantes interessants com la sajolida (Satureja montana) o l’Artemisia campestris


Al vessant obac del turó s'hi fa una roureda de roure martinenc.
El cim del turó és un pla una mica inclinat cap a l'oest
on s'hi fa un prat sec.
Vistes des del cim del turó del Clascar cap a la Plana de Vic.
En primer terme l'església de Sant Vicenç de Malla. Al fons el Montseny.

Vam gaudir d'un dia calorós i assolellat però emboirat durant les primeres hores del dia.

La llista de plantes que vam observar és la següent:
 1. Acer campestre L.
 2. Acer monspessulanum L. subsp. martinii (Jord.) P. Fourn.
 3. Acer monspessulanum L. subsp. monspessulanum
 4. Achillea millefolium L.
 5. Agrimonia eupatoria L. subsp. eupatoria
 6. Amaranthus retroflexus L.
 7. Anemone hepatica L.
 8. Aphyllanthes monspeliensis L.
 9. Arctium minus Bernh.
 10. Artemisia absinthium L.
 11. Artemisia campestris L. subsp. campestris
 12. Asparagus acutifolius L.
 13. Asperula cynanchica L. subsp. brachysiphon (Lange in Willk. et Lange) O. Bolòs et J. Vigo
 14. Aster pilosus Willd.
 15. Asteriscus spinosus (L.) Schultz Bip.
 16. Astragalus monspessulanus L. subsp. chlorocyaneus L.
 17. Avenula bromoides (Gouan) H. Scholz
 18. Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. et Schultes
 19. Brachypodium retusum (Pers.) Beauv.
 20. Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv.
 21. Bryonia cretica L. subsp. dioica (Jacq.) Tutin
 22. Buxus sempervirens L.
 23. Campanula persicifolia L.
 24. Campanula rapunculoides L.
 25. Campanula rapunculus L.
 26. Carlina corymbosa L. subsp. hispanica (Lam.) O. Bolòs et J. Vigo
 27. Celtis australis L.
 28. Centaurea jacea L.
 29. Cirsium arvense (L.) Scop.
 30. Cirsium eriophorum (L.) Scop.
 31. Clematis vitalba L.
 32. Convolvulus cantabrica L.
 33. Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker
 34. Cornus sanguinea L.
 35. Coronilla emerus L. subsp. emerus
 36. Coronilla valentina L. subsp. glauca (L.) Batt. in Batt. et Trab.
 37. Crataegus monogyna Jacq. subsp. monogyna
 38. Dactylis glomerata L.
 39. Daphne laureola L. subsp. laureola
 40. Dianthus seguieri Vill. subsp. requienii (Godr.) Bernal, La¡nz et Mu¤oz Garm.
 41. Dichanthium ischaemum (L.) Roberty
 42. Diplotaxis erucoides (L.) DC.
 43. Doronicum pardalianches L.
 44. Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. pentaphyllum
 45. Echium vulgare L.
 46. Erucastrum nasturtiifolium (Poiret) O. E. Schulz
 47. Eryngium campestre L.
 48. Eupatorium cannabinum L. subsp. cannabinum
 49. Euphorbia nicaeensis All.
 50. Euphorbia serrata L.
 51. Foeniculum vulgare Mill. subsp. piperitum (Ucria) Cout.
 52. Fragaria vesca L.
 53. Fraxinus excelsior L.
 54. Genista scorpius (L.) DC. in Lam. et DC.
 55. Geranium robertianum L. subsp. robertianum
 56. Geum urbanum L.
 57. Globularia vulgaris L.
 58. Hedera helix L.
 59. Helianthemum oelandicum (L.) DC. in Lam. et DC.
 60. Helichrysum stoechas (L.) Moench
 61. Helleborus foetidus L.
 62. Hippocrepis comosa L.
 63. Hypericum perforatum L.
 64. Inula conyza DC.
 65. Inula salicina L.
 66. Juglans regia L.
 67. Juniperus communis L. subsp. communis
 68. Knautia dipsacifolia Kreutzer subsp. catalaunica (Sennen ex Szabó) O. Bolòs, Vigo, Masalles et Ninot
 69. Koeleria vallesiana (Honckeny) Gaud.
 70. Laurus nobilis L.
 71. Leucanthemum vulgare Lam.
 72. Ligustrum vulgare L.
 73. Linum tenuifolium L. subsp. milletii (Senn. et Barrau) O. Bolòs, J. Vigo, Masalles et Ninot
 74. Lithospermum purpurocaeruleum L.
 75. Lonicera xylosteum L.
 76. Odontides lutea (L.) Clairville
 77. Onobrychis saxatilis (L.) Lam.
 78. Ononis tridentata L.
 79. Origanum vulgare L.
 80. Phleum phleoides (L.) Karsten
 81. Phlomis herba-venti L.
 82. Picris hieracioides L.
 83. Pinus nigra Arnold subsp. salzmannii (Dunal) Franco
 84. Pinus pinea L.
 85. Pinus sylvestris L.
 86. Plantago albicans L.
 87. Plantago lanceolata L.
 88. Plantago media L.
 89. Potentilla neumanniana Reichenb.
 90. Primula veris L. subsp. columnae (Ten.) Maire et Petitm.
 91. Prunus avium (L.) L.
 92. Prunus spinosa L.
 93. Psoralea bituminosa L.
 94. Quercus coccifera L.
 95. Quercus ilex L. subsp. ilex
 96. Quercus ilex L. subsp. rotundifolia (Lam.) T. Morais
 97. Quercus pubescens Willd.
 98. Reichardia picroides (L.) Roth
 99. Rhamnus cathartica L.
 100. Rhamnus saxatilis Jacq. subsp. saxatilis
 101. Robinia pseudoacacia L.
 102. Rosa canina L. subsp. canina
 103. Rosmarinus officinalis L.
 104. Rubia peregrina L.
 105. Rubus caesius L.
 106. Rubus ulmifolius Schott
 107. Ruscus aculeatus L.
 108. Sanguisorba minor Scop.
 109. Santolina chamaecyparissus L.
 110. Satureja montana L.
 111. Satureja vulgaris (L.) Fritsch subsp. vulgaris
 112. Scabiosa columbaria L.
 113. Sedum sediforme (Jacq.) Pau
 114. Senecio inaequidens DC.
 115. Sideritis hirsuta L.
 116. Solidago virgaurea L.
 117. Sonchus tenerrimus L.
 118. Sorbus aria (L.) Crantz subsp. aria
 119. Sorbus domestica L.
 120. Spiranthes spiralis (L.) F. Chev.
 121. Stachys officinalis (L.) Trevis.
 122. Stipa capillata L.
 123. Stipa offneri Breistr.
 124. Taxus baccata L.
 125. Teucrium chamaedrys L. subsp. pinnatifidum (Senn.) Reichenb. f.
 126. Teucrium polium L. subsp. polium [sp. cf.]
 127. Thalictrum minus L.
 128. Thymus vulgaris L.
 129. Ulmus minor Mill.
 130. Valeriana officinalis L.
 131. Viburnum lantana L.
 132. Viola alba Besser
 133. Viola hirta L. 
[Text i fotos: © Valentí González]