dimarts, 25 d’abril del 2017

Segona sessió del curs Paisatge vegetal del delta del Llobregat


La setmana passada vam continuar amb el curs Paisatge vegetal del delta del Llobregat iniciat el passat mes de març i organitzat per l’Equip de Recerca Botànica i l’Escola de Muntanya del Centre Excursionista de Catalunya.

El grup davant del centre d'informació dels
Espais Naturals del Riu [Foto: © Josep Nuet Badia]

La sessió d’aquest mes d’abril tractà sobre les zones humides del delta del Llobregat. Aquesta segona sessió del curs la vam iniciar el dijous 20 d’abril amb una conferència a l’aula del CEC del carrer Sant Pere més Alt, en la qual vam explicar els principals tipus de vegetació característics dels aiguamolls del Delta. 

Davant del tram final del riu Llobregat, abans de
desembocar al mar. L'aeroport de Barcelona
no està gaire lluny dels espais naturals i els avions
passen molt a prop. [Foto: © Josep Nuet Badia]


Els cursetistes atenent les explicacions de l'instructor.
[Foto: © Josep Nuet Badia]

El diumenge 23 d’abril tingué lloc la sessió pràctica que va consistir en un recorregut pels Espais Naturals del Riu (el Prat de Llobregat). Vam caminar fins a la nova desembocadura del riu Llobregat, des d’on observàrem la vegetació que es fa a la nova platja de Ca l’Arana. Després ens vam apropar fins a l’estany de Cal Tet i vam veure els aiguamolls que hi ha associats a la llacuna. Posteriorment, vam visitar els edificis històrics de la Caserna dels Carrabiners, on vam fer una petita aproximació a la vegetació de platja, i el Semàfor, des d’on vam veure la vegetació que arrela als marges de l’estany de la Magarola. 
 
Dins d'un observatori d'ocells davant de l'estany
de Cal Tet [Foto: © Valentí González]

Observant una petita població de Ranunculus sceleratus
que es fa dins d'un tancat amb cavalls
[Foto: © Valentí González]

El dia va ser assolellat i calorós.

[Text: Valentí González; fotos: © Valentí GonzálezJosep Nuet Badia]

La creació de Miconia al portal BioC


El Portal de Biologia de Conservació de les Plantes, conegut com a BioC, ha inclòs una nota sobre la fundació de Miconia, revista botànica catalana independent.

Aquest web és un portal de referència en botànica del nostre país. Iniciat el 2007, el Portal de Biologia de la Conservació de Plantes està confeccionat per l'Equip de recerca en Biologia de la Conservació de Plantes (BioC), dirigit pel Dr. César Blanché, catedràtic de botànica de la Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona.

Aquest equip es dedica a l'estudi del fenomen de la pèrdua de biodiversitat vegetal a la regió mediterrània occidental, principalment a través de la investigació en biologia de poblacions de mida molt reduïda, resultat de la fragmentació dels hàbitats causada per les activitats humanes.

Interfície del portal BioC amb la notícia de la creació de
Miconia, revista botànica catalana independent.

Per la nota que redacten es veu que segueixen el blog de l'Equip de Recerca Botànica del Centre Excursionista de Catalunya, al qual estan vinculats Josep Nuet, editor de Miconia i Valentí González, de l'equip editorial, que juntament amb el Dr. Àngel Romo, són els membres fundadors de Miconia.

[Text: Josep Nuet Badia i BioC]

dimarts, 11 d’abril del 2017

Segona sortida de treball a la serra de Malacara (la Segarra)

El passat diumenge 9 d’abril, l’Equip de Recerca Botànica del Centre Excursionista de Catalunya ha realitzat la segona sortida de treball a la serra de Malacara. 

Vessant sud de la serra de Malacara. En un primer
pla destacauna timoneda mentre que al fons
la garriga i una pineda dominen el vessant. A la vall,
el verd tendre dels conreus de cereal contrasta
amb el blanc dels ametllers [Foto: © Valentí González]

 Prèviament, s’havien fet tres sessions de laboratori per preparar la jornada de treball de camp:

- el 16 de març es va treballar la descripció que es va fer sobre la serra el dia de la primera excursió, es va fer una relació dels apartats que haurien de formar part de la introducció del treball i es van comentar les àrees que vam pintar sobre el mapa i que corresponen als espais botànicament diferents que vam observar durant la primera sortida.

- el 30 de març es va explicar com es fan els inventaris fitosociològics i les herboritzacions que es duran a terme durant la segona sortida.

- el 6 d’abril es va explicar com es treballarà durant la sortida de treball i la seva organització.

Inici de la jornada de treball, en el moment de fer
els grups [Foto: © Valentí González]

El dia de la sortida de treball es van fer quatre grups. Tres grups dedicats exclusivament a fer inventaris fitosociològics i el quart que s’encarregaria d’herboritzar. Inicialment, tots vam fer un inventari en una roureda per practicar el mètode de treball i, després, cada grup es va dedicar a la seva feina assignada. Al final de la jornada havíem aixecat 14 inventaris en total i havíem herboritzat un bon grapat de mostres botàniques.


Final de la jornada de treball, en el moment d'endreçar
tot 
el material que s'ha recollit durant tot el dia
[Foto: © Valentí González] 

Text i fotos: © Valentí González