dimecres, 14 de desembre del 2016

L'Equip de Recerca Botànica col·labora amb el Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya


L'Equip de Recerca Botànica Ramon Pujol i Alsina del Centre Excursionista de Catalunya, que porta a terme una extensa i continuada activitat de recerca botànica al llarg de l'any, col·labora amb el Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya, un projecte de col·laboració entre el Departament de Biologia Vegetal de la Universitat de Barcelona i la Direcció General del Patrimoni Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

La Base de dades de la flora i la vegetació de Catalunya té per objectius dins el marc territorial de Catalunya:
- La recopilació (informatitzada) de tota la bibliografia especialitzada referent a la flora vascular (pteridòfits, gimnospermes i angiospermes) i a la vegetació (inventaris de vegetació).
- El recull de totes les citacions florístiques (amb llur informació topogràfica, taxonòmica i ecològica) aparegudes a la bibliografia.
- La recopilació d’inventaris de vegetació (amb llur informació topogràfica, estructural i ecològica) apareguts a la bibliografia.
La recopilació de citacions florístiques i d’inventaris de vegetació es va iniciar a les acaballes de 1993 i ha continuat ininterrompudament fins avui. El maig de 2014 contenia 1.811.157 citacions florístiques de cormòfits (pteridòfits, gimnospermes i angiospermes) i més de 22.260 inventaris de vegetació.

Interfície inicial del Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya

Durant l'any 2016 i al llarg de tot el 2017, l'Equip de Recerca Botànica està duent a terme el Projecte FitoCAT, que consisteix en una sèrie de sortides de treball de camp a indrets de Catalunya poc explorats botànicament, per anotar i recol·lectar, si s’escau, les plantes que s’hi fan. L’objectiu, a més de conèixer les plantes i nous indrets, és ajudar a enriquir el catàleg florístic d’aquestes zones poc explorades.
A partir dels mapes del Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya s’ha confeccionat una llista dels quadrats UTM de deu quilòmetres de cantó, que tenen menys plantes recenssades. El programa de sortides de treball de camp del Projecte FitoCAT està dissenyat per a explorar aquests quadrats UTM amb menys fitodiversitat coneguda.


Interfície del Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya
que ens mostra els quadrats UTM de 10 km de cantó
que tenen menys plantes recenssades. Com més intens
és el color més plantes hi ha ressenyades.

L'Equip de Recerca Botànica ha recollit les dades de les recerques florístiques fins a l'estiu de 2016 i les ha lliurades al Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya perquè les integri dins la gran base de dades (FloraCat) de les plantes de Catalunya.
Les citacions enviades al Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya, són:
               Projecte FitoCAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.420 citacions
               Curs de vegetació de Catalunya . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 citacions
               Curs de flora aranesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  690 citacions
En total, sumen una quantitat de 2.542 citacions de plantes, que ja consten en el Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya.


Una pantalla del web del Banc de Dades de Biodiversitat
de Catalunya que mostra la fitxa d'una planta que
no havia estat ressenyada en el quadrat UTM DG54. Es tracta de
la noguerola (Pistacia terebinthus), de la qual
l'Equip de Recerca Botànica n'ha aportat la primera citació.

Amb aquesta primera aportació al Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya, l'Equip de Recerca Botànica Ramon Pujol i Alsina del Centre Excursionista de Catalunya inicia una col·laboració que espera que sigui fructífera.
La vocació de l'Equip és el conreu de la botànica entre els aficionats i ajudar a augmentar el coneixement de la flora i de la vegetació catalanes.

[Text: © Josep Nuet Badia; imatges: BDBC]

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Escriu un comentari