diumenge, 8 d’octubre del 2023

Inici de les sortides de treball de l'Equip de Recerca Botànica


Aquest dissabte passat l'Equip de Recerca Botànica del Centre Excursionista de Catalunya ha reprès les sortides de treball mensuals. En aquesta ocasió hem visitat el circ d'Ulldeter amb la intenció de continuar amb la recerca que es va iniciar l'any 2022 durant el curs de flora alpina desenvolupat el mes de juliol.


El grup, al pla del Carlí [foto: Valentí González]

Iniciant el recorregut, en un dia molt assolellat i calorós
[foto: Àngels Morell]


Durant aquell curs començàrem a cartografiar la vegetació, a escala 1:1500 aproximadament, d'un espai del circ d'Ulldeter. No es va poder acabar tota la feina i ara, es faran sortides per completar indrets que van quedar sense estudiar.


Treballant amb els mapes topogràfics i d'infraroig
[foto: Valentí González]

Un dels mapes amb el que vam treballar el dissabte passat.
Els sectors marcats tenen un codi que identifica
el tipus de vegetació [foto: Valentí González]


Observant el paisatge i marcant en el mapa les unitats diferents
[foto: Imma Selva]


Durant la jornada de treball del dissabte passat es va cartografiar un espai proper al pàrquing que hi ha a l'inici del camí de pujada al refugi. El treball es va centrar bàsicament en els boscos de pi negre i en els matollars de neret i en els de bàlec i ginebró. Els prats es van cartografiar però no vam classificar-los sintaxonòmicament perquè no era bona època per fer-ho. A més, es va fer algún inventari fitosociològic dels matollars.


Durant l'aixecament de l'inventari fitosociològic
[foto: Àngels Morell]


L'estudi es tornarà a reprendre el mes de juny vinent, quan les condicions per a la flora alpina que hi viu siguin les adients.


Dues de les poques plantes que vam veure florides
A dalt: Crocus nudiflorus [foto: Adela Martín]
A baix: Gentiana acaulis [foto: Elena Juliachs]

Una falguera que viu entre els blocs de pedra
Dryopteris carthusiana
[foto: Elena Juliachs]

El dia va ser força asolellat i molt calorós, poc típic tenint en compte que era octubre.

[Text: Valentí González; fotos: Valentí González, Elena Juliachs, Adela Martín, Àngels Morell i Imma Selva]

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Escriu un comentari